Русская версия Slovenščina English
Diania

  6. Medzinárodný festival študentov „Druzia, prekrasen naš sojuz!“ v Bulharsku

  Celý týždeň v dňoch 11. – 16. septembra 2017 sa neďaleko bulharského mesta Varna na čiernomorskom pobreží konal 6. Medzinárodný festival študentov študujúcich ruský jazyk „Druzia, prekrasen naš sojuz!“ („Priatelia, je krásne byť tu spolu!“). Organizátormi festivalu boli fond „Russkij mir“  a fond „Udržateľný rozvoj Bulharska“ s podporou Ministerstva školstva Bulharskej republiky.

  Dni ruského filmu na Slovensku

  Dňa 27. septembra 2017 sa v Bratislave v Kine Lumière uskutočnilo otvorenie filmového festivalu „Dni ruského filmu“. Festival sa stal už tradíciou a bude trvať týždeň.

  Festival bol otvorený filmom slávneho ruského režiséra Karena Šachnazarova „Anna Karenina – Vronského príbeh“. Dramaturgia románu slávneho ruského spisovateľa Ľva Tolstého, jedinečné veľkolepé natočenie, precízne dobové interiéry a kostýmy, moderné špeciálne efekty urobili silný dojem na divákov.

  Európsky deň jazykov v Bratislave

  Dňa 26. septembra 2017 sa v Bratislave konal Európsky deň jazykov, ktorý je organizovaný z iniciatívy Rady Európy a sa uskutočnil už po sedemnásty krát. Hlavným cieľom podujatia je motivovať Európanov k učeniu sa cudzích jazykov nielen na základnej, strednej a vysokej škole, ale počas celého života.

  Deň otvorených dverí v Ruskom centre

  Dňa 20. septembra 2017 sa v Ruskom centre Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave uskutočnil Deň otvorených dverí pri príležitosti začiatku školského roka.

  Na návštevu prišli žiaci bilingválneho Gymnázia Ivana Horvátha. Na gymnáziu sa uskutočnilo prijatie nových žiakov, ktorí sa od septembra začínajú učiť ruský jazyk. Program výučby zahŕňa intenzívny kurz v rozsahu 20 hodín týždenne aj vyučovanie vybraných predmetov v ruskom jazyku.

  Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov ruského jazyka

  Dňa 13. a 14. septembra 2017 sa v Bratislave v aule Ruského centra vedy a kultúry konal vzdelávací seminár pre učiteľov ruského jazyka na tému „Organizačno-metodické zabezpečenie realizácie testovania z ruštiny ako cudzieho jazyka“.

  Seminár bol usporiadaný ruským centrom medzinárodnej certifikácie „Sodružestvo“ v rámci realizácie Programu podujatí pre zvyšovanie kvalifikácie učiteľov ruštiny ako cudzieho jazyka vo vzdialenom zahraničí.

  Výstava kníh „Slovníky a encyklopédie – sprievodcovia poznatkov“

  Dňa 12. septembra 2017 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave uskutočnilo otvorenie výstavy kníh „Slovníky a encyklopédie – sprievodcovia poznatkov“.

  Výstava kníh predstavuje tematický výber titulov z knižničného fondu Ruského centra. Otvorenie výstavy sa konalo pri príležitosti otvorenia jesenného semestra na kurzoch ruského jazyka.

Oznámenia